WSPÓŁPRACA FUNDACJI ZE SZKOLNYM KLUBEM WOLONTARIUSZA
WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, instytucji publicznych.
WOLONTARIUSZEM może być każdy bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny.
Jeśli jesteś gotów część wolnego czasu poświęcić dla innych – wystarczy 1-2 godziny w tygodniu czy miesiącu.

JAKO WOLONTARIUSZ MOŻESZ np. pomagać dzieciom w lekcjach, pomagać schronisku dla zwierząt, organizować wystawy, wspierać osoby niepełnosprawne, opiekować się roślinami i wiele innych …..

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY W SZKOLNYM KOLE WOLONTARIUSZA!!!
Spotykamy się w środy o godzinie 13.45
w gabinecie nr 12 przy ul BankowejKODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Szkolny Klub Wolontariusza zdobył CERTYFIKAT!


W tym roku szkolnym nasz SKW wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie na prężnie działający Szkolny Klub Wolontariusza. Celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Od października do marca musieliśmy wykonać osiem zadań z jedenastu zaproponowanych przez organizatorów konkursu. Wykonaliśmy następujące zadania:

1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?
2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.
3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
6. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole ,np. „Poczytaj mi kolego”.
7. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?
8. Udział opiekuna w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”.
Po wykonaniu każdego zadania należało przesłać odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie zdania oraz sprawozdanie. Za każde zadanie można było zdobyć 10 punktów. Wykonane przez nas zadania zostały ocenione na maksymalną ilość punktów.
Jako opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, pragnę w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w akcjach organizowanych w ramach Konkursu. W szczególności dziękuję pani Marzenie Lewandowskiej i pani Stelli Natora za dużą pomoc w organizacji konkursów literackiego, plastycznego i procesie realizacji zadań konkursowych.