Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

KONTAKT

Adres Fundacji:

Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej
82-230 Nowy Staw
ul. Westerplatte 2
Biuro Fundacji
82-230 Nowy Staw
ul. Powstańców 3

e-mail: fundacja.nadzieja2@wp.pl

Dane Fundacji


REGON: 220931857
NIP: 579 - 220 - 95 - 56

Konto Fundacji

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie
NR: 88 8304 0005 0000 3867 2000 0010

Kontakt z członkami Zarządu:

Marek Rukat - prezes Fundacji

Aleksandra Stępniak – skarbnik Zarządu
alexastep@o2.pl
Marzena Jaroszewska - sekretarz Zarządu
mjarosz@wp.eu

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

ZYGMUNT TOMCZONEK -przewodniczący
GRACJA PĘTAL - z-ca
BARBARA GRZELEC - sekretarz
DARIUSZ KOSTRZEWA - członek Rady
JOLANTA SOBIERAŃSKA - GRENDA - członek Rady
JAKUB UZDOWSKI - członek Rady