"Marzyć bez barier" -
projekt finansowany ze środków
Polsko - Amerykańskiej Funadcji Wolności
w ramach programu "Równać szanse"

„Marzyć bez barier”
– film dokumentalny o marzeniach i potrzebach niepełnosprawnych mieszkańców powiatu malborskiego
I – VI 2010 rok

Cele projektu:

 1. przełamywanie barier świadomościowych młodzieży w postrzeganiu osób niepełnosprawnych,
 2. uzyskiwanie i okazywanie wsparcia społecznego przez młodzież,
 3. podniesienie umiejętności animacyjnych i decyzyjnych młodzieży,
 4. podniesienie umiejętności pracy w zespole,
 5. zmniejszenie barier w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
 6. rozwijanie zainteresowań dziennikarskich i filmowych,
 7. planowanie czasu,
 8. nabywanie umiejętności twórczych i prezentowanie ich lokalnej społeczności,
 9. integracja środowiska lokalnego,
 10. przeciwdziałanie stereotypizacji wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Działania projektowe:

 1. rekrutacja do projektu,
 2. warsztaty realizacji filmowej dla młodzieży, w tym m. in. spotkania z dziennikarzem i filmowcem,
 3. „Cafefilm” – stworzenie kafejki filmowej i praca nad filmem, w tym m. in. wypracowanie koncepcji,
 4. Współpraca z OPS i podmiotami pomocy społecznej (w tym organizacje pozarządowe) z terenu powiatu w celu uzyskania informacji i danych nt. niepełnosprawnych mieszkańców powiatu malborskiego,
 5. realizacja filmu - przeprowadzanie rozmów i wywiadów, montaż filmu,dobór muzyki, itd.
 6. uroczysta projekcja filmu podczas obchodów Dnia Nowego Stawu,
 7. podsumowanie projektu, spotkanie z bohaterami filmu.