Fundacja "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej
w Nowym Stawie

WPŁATY:
Szymon Musiaka
Tomasz Woźniak
Izabela Stępniak
Milena Wiśniewska
Szymon Łukaszewski