Witamy na stronie
Fundacji "Nadzieja" II
im. Stefanii Zaorskiej

Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie NR:
88 8304 0005 0000 3867 2000 0010
KRS 0000345980


Po raz ósmy zostały wręczone Nagrody Baszty Maślankowej dla organizacji pozarządowych z powiatu malborskiego oraz podmiotów wspierających NGO.


Organizatorami konkursu były Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych, a spośród zgłoszonych kandydatów laureatów wybrała Kapituła Baszty Maślankowej 2017 w składzie:
Jerzy Ruszkowski – kanclerz, reprezentujący MROP, ZHP oraz Radę Seniorów;
Iwona Skopińska – reprezentująca Malborskie Stowarzyszenie OŚ;
Mariola Kosowska – reprezentantka stowarzyszenie WitaLis z Lisewa, laureata Baszty 2016;
Jan Majewski – laureat, Hotel Majewski, laureat Baszty 2016;
Stanisław Ptak – reprezentant Myszewskiego Towarzystwa Sportowego Real w Myszewie, laureata Baszty 2016;
Waldemar Klawiński – sekretarz, koordynator i pomysłodawca konkursu, reprezentujący MC2 – laureat Baszty 2016.

Do kapituły zaproszona została również Malborska Rada Sportu, ale ostatecznie nie zgłosiła swojego przedstawiciela.

Nagrody Baszty przyznano w czterech kategoriach, oprócz nich wręczono nagrody specjalne. Laureaci odebrali je podczas uroczystości w Fabryce Inicjatyw przy ul. Grunwaldzkiej w Malborku.
W kategorii „Projekt" główną nagrodę otrzymało Stowarzyszenie na rzecz Mieszkańców Aktywni Stare Pole, wyróżnienie - Klub Biegacza Grupa Malbork.
Basztę w kategorii "Osobowość NGO" otrzymały aż trzy osoby: Janusz Górski, Natalia Kwitnewska, i Grzegorz Jaworski. Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia:
Pawłowi Misarko i Cecylii Zdończyk.

Wolontariuszką Roku została Maria Czeszejko-Skalana, a wyróżnienia otrzymali:
Radosław Kupidura, Bartosz Nowak, Przemysław Ignaszewski.

W kategorii "Mecenat" kapituła przyznała tylko jedno wyróżnienie dla firmy Leier Polska - zakład w Malborku.
Przyznane również zostały nagrody specjalne. Nagrodę Starosty Powiatu Malborskiego otrzymał Powiatowy Szkolny Związek Sportowy; nagrodę od organizacji współpracujących – Muzeum Zamkowe w Malborku; natomiast nagrodę ufundowaną przez organizatorów konkursu – Fundacja Nadzieja II im. Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie za 25 lat służby bliźniemu.